Analiza gazelor de ardere

Analiza gazelor de ardere la instalatiile termice rezidentiale si industriale

Analiza gazelor de ardere

Analize emisii gaze de ardere

Arderea combustibililor fosili pentru obţinere de căldură este sursa principală de emisie în atmosferă a mari cantităţi de bioxid şi monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi. Analiza gaze de ardere a scos la iveală faptul că bioxidul şi monoxidul de carbon sunt implicaţi în ipotetica încălzire a climei, iar pulberile, prin ecranarea radiaţiei solare, în procesul de răcire a climei, în timp ce oxizii de azot şi sulf sunt la originea ploilor acide.

Analiza gaze de ardere a evidențiat faptul că industria producătoare de energie electrică și termică este responsabilă de eliminarea în mediul ambiant a celei mai mari cantități de CO2, la nivelul Uniunii Europene.
De exemplu, producția de energie bazată pe cărbune în statele UE a generat aproximativ 950 milioane de tone de emisii de CO2 în anul 2005, ceea ce reprezintă 24% din totalul emisiilor de CO2 din UE.

Ești interesat de acest serviciu?