AUDIT ENERGETIC INDUSTRIAL

Pentru a beneficia de o imagine cât mai elocventă, clară și realistă a modului în care se realizează consumurile energetice.

TE INTREBI CE ESTE UN AUDIT ENERGETIC INDUSTRIAL?

Auditul energetic este o procedură metodică de obținere a unor date referitoare la consumul energetic existent în interiorul unui contur, al unei activități și/sau instalații industriale, găsirea unor măsuri de economisire a resurselor energetice și de modernizare a instalațiilor, în scopul maximizãrii profitului prin minimizarea costurilor energetice, mărind în acest mod competitivitatea pe piață a societății, și micșorând emisia gazelor cu efect de seră.

Optimizarea funcționării instalațiilor 76%
Monitorizarea proceselor energetice și tehnologice 70%
Cresterea siguranței în exploatare. 35%
Stabilirea unei strategii energetice 55%

CINE ARE OBLIGAȚIA SĂ FACĂ ACEST AUDIT ENERGETIC?

Legea 121/01.08.2014, articolul 9, alin.1,prevede ca operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligația să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;

Și la articolul 9, alin. 5, prevede ca operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu excepția IMM-urilor, sunt obligați să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și care stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.

Cum se realizează un audit energetic industrial?

Stabilim împreună cu dumneavoastră conturul electric de analizat.
Preluăm de la dumneavoastră datele necesare efectuării analizei (flux tehnologic, consumuri energetice termo și electro)
Efectuăm măsurători electroenergetice și termoenergetice cantitative și calitative.
Întocmim bilanțul energetic real.
Stabilirea planului de măsuri de eficienţă energetică pe baza rezultatelor din analiza bilanţului real;
Întocmim bilanțul energetic optimizat.
Realizăm analiza economică a investițiilor propuse, și calculam perioada de amortizare a investiției
Realizăm un plan de măsuri.
Susținem, la sediul Dumneavoastră, rezultatele obținute post-audit.

Specialiștii nostri

Ești interesat de acest serviciu?