MĂSURAREA DEBITELOR DE FLUID

Măsurarea valorii debitelor de fluid se face atât pentru exprimarea volumică
cât şi masică a debitului. În cazurile când densitatea fluidului se cunoaşte cu
suficienta certitudine, măsurătorile de debit se rezuma la cele volumice.

Măsurarea debitelor și vitezelor unui fluid prin conducte cu sonde neinvazive

În fazele de testare, monitorizare și contorizare a producției operațiunilor dvs., Danmir vă oferă soluții de proiectare și planificare, până la execuție, care se potrivesc cel mai bine proiectului dumneavoastră.

Măsurarea exactă și fiabilă a ratei de producție și a proprietății fluidelor permite strategii mai bine dezvoltate pentru a optimiza producția pe durata vieții conductei. Serviciile de testare și măsurare a producției includ:

  • separarea uleiului, apei și gazelor

  • testarea inițială a puțului de producție

  • testare multifazică

  • prelevarea de fluide și analiza

  • testare extinsă a puțului de producție

Ești interesat în acest serviciu?