SERVICII

Operator RSVTI

Care este rolul ISCIR

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică a cărei activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr.2-4 la Legea nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.”( HG nr.1340/2001 modificată cu HG nr.668.09.09.2019).

Utilajele și instalațiile care cad sub incidența ISCIR:

Instalații sub presiune 76%
Instalațiile de ridicat 70%
Aparate consumatoare de combustibil 35%

Rolul operatorului RSVTI

Responsabilitățile operatorului sunt de a supravegherea că măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum și întreţinerea şi reparaţiile instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

 • Funcționarea utilajelor
 • Instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicare
 • Macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport pe cablu, instalații de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante și alte mecanisme de ridicat.
 • Echipamente de presiune.
 • Să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora.
 • Trebuie să se asigure că utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instructțunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor.
 • să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
 • să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;
 • să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
 • să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
 • să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;

-> Lista completă cu atribuțiile operatorului RSVTI

Care sunt instalațiile/echipamentele care au nevoie de RSVTI?

Ești interesat de acest serviciu?