PROTECȚIA MUNCII

SERVICII SSM

Actualizarea dosarului SSM
Intocmirea planului SSM
Efectuarea instructajului introductiv general
Reprezentarea la controalele ITM
Instructajele periodice
Asistență permanentă

Ce este SSM?

De ce ai nevoie de servicii SSM?

Activitățile specifice de securitate și sănătate în muncă (SSM) sunt obligatorii în Romania pentru toate companiile, instituțiile și organizațiile, conform legislației in vigoare. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă se aplică în toate domeniile de activitate atât private cât și publice cu câteva excepții cum ar fi serviciile militare, politia etc. În lege se regăsesc obligații atât pentru angajatori cât și pentru lucrători. Pe lânga legea de bază sunt emise mai multe hotărâri de guvern ce reglementează fie anumite domenii (ex: HG300/2006 pentru șantierele temporare și mobile) fie anumite aspecte care nu sunt detaliate in lege, respectiv în normele de aplicare.

Pentru a respecta legislația și pentru a îmbunătăți normele de securitate și sănătate în muncă, va trebui să angajați cel puțin un salariat specializat în domeniul SSM sau puteți externaliza aceste activități către un serviciu extern de prevenire și protecție. Compania noastră este abilitată de către Ministerul Muncii pentru a desfășura astfel de activități.

Rolul SSM în compania ta

SSM este instrumentul principal pentru evaluarea riscurilor și prevenirea accidentelor de muncă.

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională se face pe meserii și reprezintă cel mai important document SSM al firmei dumneavoastră. Planul de prevenire și protectie este inclus.
Coordonarea de securitate reprezintă obligația BENEFICIARULUI și se face în baza HG300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.
Accidentele de muncă cu incapacitate temporară sunt evenimentele care generează o incapacitate de muncă de cel puțin 3 zile. Acestea se declară deîndată la Inspectoratul Teritorial de Muncă și se cercetează conform legii intern sau de către servicii externe specializate.

EVALUAREA RISCURILOR 76%
COORDONARE DE SECURITATE 70%
CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 35%
PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 55%

Beneficiile serviciilor SSM

Identificarea si semnalizarea pericolelor
Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale
Elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii si situatii de urgenta
Intocmirea tematicilor de instruire
Instruirea, testarea si consemnarea fiselor individuale de instruire pentru toti salariatii beneficiarului
Instruirea conducatorilor locurilor de munca
Inspectii periodice
Intocmirea raportului de expertiza cu privire la starea securitatii si sanatatii muncii si situatiilor pentru toate locurile de munca care apartin beneficiarului
Elaborarea Normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protectie
Autorizarea interna a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare
Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere SSM
Asistenta tehnica cu ocazia controalelor efectuate de catre inspectorii de protectia muncii si inspectorii pentru situatii de urgenta
Asistenta tehnica cu ocazia producerii de accidente de munca, avarii tehnice, inceputuri de incendiu, incendii
Asistenta la sedintele Comitetului de securitate si sanatate in munca
Asistenta tehnica in vederea realizarii masurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de catre Inspectoratul Teritorial de munca sau Inspectoratul pentru situatii de urgenta
Elaborare alte documente de specialitate, dupa caz
Intocmirea Planului de evacuare, planificarea exercitiilor de evacuare
Organizare de cursuri, instruiri, aplicatii practice, privind acordarea primului ajutor

Activitățile de prevenire și protecție sunt definite și în art.15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Ce sunt accidentele de muncă?

Accidentele de muncă reprezintă, conform definitiei din Legea 319/2006: “Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces”.

Ce sunt incidentele periculoase?

Incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncționalitatea unei activități sau a unui echipament de muncă sau/și din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări și/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.

Ești interesat de acest serviciu?